Tarieven voor de vennootschapsbelasting in 2013

Gepost 10/01/2013
Bij een winst van meer dan maar niet meer dan bedraagt het percentage
€ 0 € 200.000 20
€ 200.000 - 25,0

.